Afdrukken

Update 17 mei 2021:

De overheid heeft niet op de pauzeknop gedrukt, dus we kunnen we van start. We beginnen weer op maandag 31 mei met centrale trainingen. Zie hier voor meer informatie.

Update 11 mei 2021:

De versoepeling van de maatregelen zien er veelbelovend uit. Wij wachten nog even maandag 17 mei af. Op 17 mei zal het kabinet besluiten of de versoepeling met ingang van 19 mei daadwerkelijk doorgang kan vinden. De daarop volgende maandag (24 mei) is het 2e Pinksterdag en organiseren wij geen centrale training. Onder voorbehoud zijn we voornemens maandag 31 mei weer te starten met centrale trainingen.

Je hoort en leest van ons als dit door kan gaan.

 

 

Update 13 april 2021:

De regels voor sporters zijn nog niet versoepeld. Nog altijd geldt:

Spelregels voor sport in het kort

In coronatijd mag iedereen buiten sporten. Als mensen samen buiten sporten, maken zij extra reisbewegingen. Zij komen samen (groepsvorming) en hebben vaker contact met elkaar. Maatregelen moeten de kans op besmettingen voorkomen. De maatregelen hangen voor een deel af van de leeftijd van de sporters.

Regels jongvolwassenen vanaf 18 tot en met 26 jaar

Volwassenen vanaf 27 jaar

Vooruitzichten:

De regering heeft een OPENINGSPLAN opgesteld met 6 stappen. De data zijn nog ongewis en afhankelijk van besmettingen en ziekenhuisopnames.

De kans is aanwezig dat wij vanaf 11 mei (STAP 2) of 26 mei (STAP 3) weer met z'n allen buiten mogen sporten. De details zijn nog niet bekend, we weten dus ook nog niet wat de groeps-grootte mag zijn.

Lees hier meer over het stappenplan.

Lees hier meer over publicaties van het NOC/NSF.

============

 

Update 8 maart 2021:

Sporten:

Met ingang van 16 maart 2021:
Volwassenen van 27 jaar en ouder mogen buiten op sportaccommodaties met maximaal vier mensen sporten. Voorwaarden is wel dat zij 1,5 meter afstand houden. Tot en met 26 jaar was sporten bij sportaccommodaties al toegestaan, in teamverband, zonder 1,5 meter afstand te houden. De gemeente kan buiten de sportaccommodaties om meer mogelijkheden bieden voor georganiseerd sporten.

 

Update 23 februari 2021:

Op dinsdag 23 februari was er weer een persconferentie, en waren Mark Rutte en minister Hugo de Jonge op televisie. Ze vertelden over hoe het nu gaat met het coronavirus.

 

De belangrijkste dingen op sportgebied zijn:

Mensen tot en met 26 jaar mogen samen buiten sporten

Vanaf 3 maart mogen sommige mensen weer samen buiten sporten.
Dit geldt voor mensen tot en met 26 jaar. Sporten mag alleen met het eigen team binnen de eigen club.

Buitensport

Op dit moment geldt er een uitzondering voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar. Zij mogen in teamverband buiten sporten en onderling wedstrijden spelen met teams van de eigen club. Het kabinet is van plan om vanaf 3 maart deze uitzondering te verruimen. Jongeren van 18 tot en met 26 jaar mogen dan onder dezelfde voorwaarden ook sporten, echter alleen bij sportaccommodaties.

Basis CORONA regels voor Sport lees je hier.

 

 

Update 2 februari 2021:

Situatie rondom corona blijft ernstig, lockdown wordt verlengd tot 2 maart 2021

Zie hier de regels voor sport van de overheid.

Premier Rutte bevestigde vanavond dat de basisscholen en de kinderdagopvang volgende week maandag weer open mogen. Dat is goed nieuws voor veel leerlingen, maar zeker ook voor collega’s met jonge kinderen. Zij gaven de afgelopen weken thuisonderwijs naast hun werk.

 

 

 

 

Update 14 december 2020:

Strenge lockdown om besmettingen van het coronavirus tegen te gaan

Het aantal coronabesmettingen loopt op. Elke dag komen er nog veel besmettingen bij. Ook moeten elke dag meer mensen naar het ziekenhuis. Daarom gaat Nederland vanaf dinsdag 15 december tot en met dinsdag 19 januari 2021 in een lockdown.

 

 

Loopgroep Kloosterveen: De maatregelen worden strenger, voor ons als loopgroep blijft het dat we geen centrale trainingen zullen verzorgen. Voor jou als individu; blijf trainen, zie het schema onderaan deze pagina. We zien gelukkig veel individuele lopers die elkaar opzoeken en samen trainen. Zo lang het maar niet meer dan twee zijn is dit een prima initiatief

Tijdens de lockdown gelden de volgende regels

Regels voor sporten


Update 8 december 2020:

Gedeeltelijke lockdown ook tijdens feestdagen

Het aantal coronabesmettingen blijft te hoog. De druk op de zorg neemt nog maar weinig af. Dagelijks worden nog gemiddeld 24 mensen op de intensive care opgenomen. Daarom moeten we de gedeeltelijke lockdown blijven voortzetten, ook tijdens de feestdagen. Het is niet anders. Hoe graag we ook meer zouden willen doen, het virus laat dat nu nog niet toe. Door afstand te houden en het aantal contacten te beperken, beschermen we elkaar tegen het coronavirus.

 

Dit betekent dat er thuis nog steeds maximaal drie personen per dag op bezoek kunnen komen. De horeca blijft gesloten. Volwassenen sporten alleen op anderhalve meter afstand. Er blijft een dringend advies om thuis te werken, maar niet als het echt niet anders kan. En we reizen niet naar het buitenland, niet anders dan strikt noodzakelijk.

Corona-dashbord

Spelregels voor sport in het kort

Om groepsvorming en sociale contacten te verminderen en het aantal reisbewegingen te reduceren, zijn er maatregelen voor sport.

De maatregelen zijn:

Plannen kabinet: Corona-regels Sport vanaf 17 december 2020

Loopgroep Kloosterveen: Op basis van de door de overheid genomen maatregelen zien wij voorlopig geen mogelijkheden om de gebruikelijke trainingen op de maandagavonden weer voort te zetten. Blijf trainen, zie het schema onderaan deze pagina. We zien gelukkig wel individuele lopers die elkaar in opzoeken en samen trainen. Zo lang het maar niet meer dan vier zijn is dit een prima initiatief.


Update 18 november 2020:

Op 17 november 2020 heeft het kabinet bekend gemaakt dat de tijdelijk verzwarende maatregelen zoals op 3 november afgekondigd vanaf middernacht (18/19 november) niet meer van toepassing zijn. Dit betekent dat we weer terug gaan naar de maatregelen zoals deze op 13 oktober zijn afgekondigd.

Voor sporters betekent dit dat er buiten weer in groepjes van maximaal 4 personen (boven de 18 jaar) gesport mag worden, die nog steeds een onderlinge afstand van 1,5 meter hanteren. Voor ons als Loopgroep Kloosterveen betekent dit dat het in praktische zin nog niet mogelijk is om groepslessen op de maandagavonden weer op te starten. Zodra dit weer mogelijk is zullen we dit weer opstarten en jullie daar zo snel als mogelijk laten weten. In de tussentijd blijf lekker lopen, eventueel in kleine groepjes. Samen is toch leuker! Voor een schema, zie verderop op deze pagina.

Regels voor sporten

 Zie ook rijksoverheid/17november2020


 

Update 3 november 2020:

Op 3 november heeft het kabinet bekend gemaakt dat er tijdelijk zwaardere maatregelen van kracht zullen worden voor een periode van 2 weken. Daar waar we hoopten op een versoepeling is het een verzwaring geworden. Dit betekent  voor sporters dat niet meer in groepjes van 4 personen buiten gesport mag worden, maar slechts in een groepen van 2 personen.

 

Samenvatting maatregelen 3 november (geldig van 4 november, 22.00 uur tot en met 18 november)

Groepen:

Sporten is alleen nog beperkt mogelijk:

Lees het complete verhaal hier.

Voorlopig zijn er GEEN centrale trainingen. Voor een trainingsschema, zie onderaan deze pagina.


Dinsdag 13 oktober 2020:

Het kabinet heeft vandaag besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn die er voor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt. Voor sporten betekent dit dat de maximale groepsgrootte buiten 4 personen, met een onderlinge tussenruimte van minimaal 1,5 meter, mag zijn.

Daarom zullen de centrale trainingen op de maandagavond in ieder geval de komende 4 weken niet doorgaan.

 

Het is voor ons niet haalbaar om de trainingen in de huidige vorm door te laten gaan en daarbij de maximale grootte van 4 lopers in acht te nemen. Helaas hebben we daarom besloten - tijdelijk - even geen centrale training te organiseren. Voorlopig de komende 4 weken (t/m 9 november 2020). Of we daarna weer kunnen starten met gezamenlijk trainen hangt helemaal af van de besluiten die het kabinet neemt en de adviezen die de Veiligheidsregio Drenthe en ook de Atletiekunie geven. Als het eerder weer kan zullen we dat doen en zo snel mogelijk bekend maken.

Probeer wel te blijven hardlopen en daar waar mogelijk in kleine groepjes. Samen lopen is toch leuker. Klik hier voor het aangepaste trainingsschema, en onderaan dit artikel.

Verder verwijzen we graag naar de informatie op www.rijksoverheid.nl en de routekaart (zie gevoegd).

 

 

 

 

 

#covid-19 #corona #atletiek #hardlopen #kloosterveen #assen #maatregelen